Οι Εκπαιδευτικοί, Σχολικό Έτος 2017 ? 2018

Οι Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2017 – 2018

ΤΑΞΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α΄ ΤΑΞΗ Κοντογιάννη Γεωργία
Β΄ ΤΑΞΗ Κώτση Αικατερίνη
Γ΄ ΤΑΞΗ Ακριβοπούλου Γεωργία
Δ΄ ΤΑΞΗ Σπυριδωνίδης Αντώνιος
Ε΄ ΤΑΞΗ Αρβανιτίδης Θεόδωρος
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ Διβοπούλου Ιωάννα
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Θεοδωριάδης Γεώργιος
ΑΓΓΛΙΚΑ Ζαραλή Μαρία
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γιάγκου Παναγιώτα
ΤΠΕ Οικονομίδης Δημήτριος