ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

            

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-22 στην Α τάξη του Δημοτικού  Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών της Α τάξης θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και από τις 11:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την κ. Ειρήνη (2333023206) ή τον κ. Αντώνη (2333053124).

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, εδώ.

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του σχολείου και προσκομίζεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.)

2.Πιστοποιητικό γέννησης

(Δεν προσκομίζεται από τους γονείς.Αναζητείται από το σχολείο μέσω

 του Πληροφοριακού Συστήματος myschool)

3.Βιβλιάριο Υγείας

(Προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπίες των σελίδων με τα εμβόλια που έχουν γίνει.)

4.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, εδώ.

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του σχολείου και προσκομίζεται στη

 σχολική μονάδα έως  και την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2021.)

5.Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή

(Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος -ΔΕΗ, λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, λογαριασμός νερού.)

6.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου

(Προσκομίζεται από τους γονείς η Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

και το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου  διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. )

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ

Α ΤΑΞΗΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση-Δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο, εδώ.

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του σχολείου και προσκομίζεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 1ου Δ.Σ                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 5ου Δ.Σ

ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                           ΤΣΙΦΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

        

Αγιασμός για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί μας γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως ο Αγιασμός για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ.

Οι μαθητές και μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8:15 π.μ. και από τις δύο εισόδους  και θα μεταβούν στο πίσω προαύλιο, όπου θα τους περιμένουν οι δάσκαλοι/ες τους, χωρίς τσάντες.

Η είσοδος των μαθητών θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκες.

Η είσοδος των γονέων δεν θα επιτρέπεται, εκτός από τους γονείς των μαθητών της Α? τάξης που θα συνοδεύσουν τα παιδιά τους, φορώντας υποχρεωτικά μάσκα.

Η αποχώρηση θα γίνει μετά τη λήξη του Αγιασμού.

Οι λεπτομέρειες λειτουργίας για τις επόμενες μέρες λόγω ειδικών συνθηκών, θα σας γίνουν γνωστές μέσω emails και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Διονύσιος Τσιφτσιόπουλος

Ο Σύλλογος Διδασκόντων