Νερό – Ένα πολύτιμο δώρο ζωής

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ακριβοπούλου Γεωργία, Κοντογιάννη Γεωργία, Σπυριδωνίδης Αντώνιος

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: Πούλιος Βασίλειος,  Τσιφτσιόπουλος Διονύσιος

Τάξεις: Β΄, Γ΄, και Δ΄

Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 63

Σχολείο: 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Σχολικό έτος: 2016- 2017

Διάρκεια υλοποίησης: 4 μήνες

 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

 

?EU COLLAGE – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΣ?

?EU COLLAGE – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΣ?

Το πρόγραμμα Τ4Ε υλοποιήθηκε στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ τάξης του 5ου Δημ. Σχολείου Αλεξάνδρειας, στη διάρκεια του σχολ. έτους 2015-16 αξιοποιώντας και την αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Δείτε την εργασία εδώ.