Το Σχολείο μας

Σχολικό Έτος 2016 – 2017

Πίνακας Εγγραφέντων Μαθητών – Μαθητριών

ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Α΄ ΤΑΞΗ 11 09 20
Β΄ ΤΑΞΗ 12 10 21
Γ΄ ΤΑΞΗ 14 07 21
Δ΄ ΤΑΞΗ 11 09 20
Ε΄ ΤΑΞΗ 12 11 23
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 14 10 24
ΣΥΝΟΛΟ 74 56 130